WARSZTATY DLA UCZNIÓW

Warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone są w wykorzystaniem metod aktywizujących takich jak: „burza mózgów”, dyskusja, drama, pantomima, studium przypadku (case study), praca w grupach, mini-projekt. Uczniowie są zapraszani do współtworzenia zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa.

KLASY 4-8, GIMNAZJUM, SZKOŁY PONADPODSTAWOWE


1.Cyberprzemoc – czy jestem bezpieczny w sieci

Internet daje możliwości zdobywania wiedzy, nawiązywania relacji oraz relaksu i zabawy. Warto wiedzieć jakie niebezpieczeństwa kryje nieodpowiedzialne korzystanie z sieci.

Cele warsztatu:

-ukazanie możliwości korzystania z Internetu

-uświadomienie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z sieci

-wypracowanie bezpiecznych zachowań w sieci

Czas trwania: 2-3 godziny lekcyjne


2.Uzależnienie od telefonu-czym jest fonoholizm?

Fonoholizm to uzależnienie od używania telefonu. Warto wiedzieć jakie zagrożenia niesie za sobą spędzanie zbyt dużo czasu z telefonem.

Cele warsztatu:

-ukazanie mechanizmu uzależnienia od telefonu

-wskazanie zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z telefonu

-wypracowanie odpowiednich zachowań

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne


3.Uzależnienie od gier i Internetu i mediów społecznościowych

Internet to możliwości, ale i zagrożenia. Młodzież coraz więcej czasu spędza na graniu w gry oraz na aktywności na portalach społecznościowych.

Cele warsztatu:

-ukazanie zagrożeń płynących z nadużywania komputera

-pokazanie mechanizmu uzależnienia do gier i Internetu

-wypracowanie zachowań prowadzących do wartościowego wykorzystania czasu

Czas trwania: 2-3 godziny lekcyjne


4. Uzależnienie od narkotyków, dopalacze – Mam wybór, nie biorę!

Narkotyki i dopalacze stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Warto wiedzieć jak unikać sytuacji zagrożenia.

Cele warsztatu:

-ukazanie niebezpieczeństw płynących z zażywania narkotyków, dopalaczy -ukazanie przyczyn sięgania młodzieży po narkotyki
-wypracowanie asertywnych zachowań

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne


5. Uzależnienie od alkoholu- Mam wybór, nie piję!

W kulturze picie alkoholu jest akceptowalne i dopuszczalne. Coraz więcej młodych ludzi sięga po alkohol. Warto wiedzieć jakie skutki może przynieść spożywanie alkoholu.

Cele warsztatu:

-ukazanie przyczyn sięgania młodzieży po alkohol

-ukazanie mechanizmu uzależnienia od alkoholu

-uświadomienie szkodliwości spożywania alkoholu

-wypracowanie zachowań asertywnych

Czas trwania: 2-3 godziny lekcyjne


6. Asertywność- umiem odmawiać i wyrażać swoje potrzeby

Asertywność to umiejętność wyrażania swoich poglądów, potrzeb oraz mówienia NIE, bez ranienia drugiego człowieka.

Cele warsztatu:

-definicja asertywności-czym asertywność jest a czym nie jest

-zachowanie agresywne, uległe i asertywne

-różnice

-trening asertywności

-nauka asertywnych zachowań-ćwiczenia

Czas trwania: 2-3 godziny lekcyjne


7. Młodość-kim jestem, czego chcę?Wychowanie w wartościach

Młody człowiek w dzisiejszym świecie doświadcza mnogości ścieżek i prawd. Warto wskazać Młodzieży jak mądrze wybierać swoje życiowe ścieżki.

Cele warsztatu:

-ukazanie wartości jako drogowskazów

-jak mądrze wybierać?-ćwiczenia

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne


8. Przyszłość-jak wybrać zawód i spełnić marzenia

Wybranie przyszłego zawodu zgodnego z marzeniami i zdolnościami jest niezwykle ważną decyzją w życiu młodego człowieka. Warto pomóc Młodym w tym wyborze.

Cele warsztatu:

-wskazanie pomocnych narzędzi dla Uczniów przy wyborze szkoły czy zawodu

– o czym marzę?-warsztat

– trening mocy- moje mocne strony

Czas trwania: 2-3 godziny lekcyjne


9. Jak rozmawiać- o sztuce komunikacji interpersonalnej

Umiejętność słuchania i mówienia o sobie tak by inni rozumieli jest niezbędna do zachowania dobrych i trwałych relacji.

Cele warsztatu:

-ukazanie czym są bariery komunikacyjne

-przybliżenie zasad prowadzenia rozmowy-ćwiczenia

-nauka stosowania KOMUNIKATU JA

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne


10. Konflikt-jak rozwiązywać trudne sytuacje?

Konflikt jest nieodłączną częścią ludzkiego życia. Warto wiedzieć jak konflikty rozwiązywać i co zrobić by prowadziły do polepszenia relacji.

Cele warsztatu:

-ukazanie czym jest konflikt

-pokazanie przyczyn powstawania konfliktów

-sposoby rozwiązywania konfliktów

-techniki mediacyjne

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne


11. Wszyscy jesteśmy tacy sami a jednak…każdy jest inny. O tolerancji i akceptacji.

W świecie pełnym różnorodności i mnogości dróg, warto wiedzieć jak budować postawę akceptacji dla każdego człowieka.

Cele warsztatu:

-przybliżenie pojęć „tolerancja” i „akceptacja”

-ukazanie wartości każdego człowieka pomimo różnic

-ukazanie przykładów „inności” -niepełnosprawnych, o odmiennym kolorze skóry itd. jako pozytywnych przykładów

-jak się pięknie różnić?

-wypracowanie nowych zachowań

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne


12. Jestem ważny,czyli o budowaniu poczucia własnej wartości.

Poczucie własnej wartości i świadomość swoich mocnych i słabych stron jest podstawą szczęśliwego życia. Warto pomóc Młodym w budowaniu zdrowego poczucia wartości.

Cele warsztatu:

-”Kocham samego siebie!”-ukazanie różnicy między postawą egoizmu a miłości

-wypracowanie zachowań akceptacji samego siebie

-ćwiczenia w określaniu swoich mocnych i słabych stron

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne


13. Emocje- o uczuciach niekochanych

Emocje towarzyszą nam przez całe życie. Warto wiedzieć jaką mają rolę i jak mogą nam pomóc.

Cele warsztatu:

-po co mi emocje?-definicja i cel

-ukazanie różnych emocji z jakimi spotykamy się w życiu

-zwrócenie uwagi, że emocje po prostu są – ani dobre ani złe

-wypracowanie zachowań jak mądrze wyrażać emocje

-ukazanie wartości i zadania jakie ma do spełnienia każda z emocji

Czas trwania: 2-3 godziny lekcyjne


14. Muzyka, muzyka…warsztaty muzyczne i arteterapeutyczne

Muzyka poprawia jakość naszego życia, relaksuje, przynosi radość i buduje wspólnotę.

Cele warsztatu:

-ukazanie wartości muzyki w życiu człowieka

-ćwiczenia rytmiczne i wokalne czyli każdy może tworzyć muzykę

-wykorzystanie muzyki do budowania wspólnoty- ćwiczenia integracyjne

-trening relaksacyjny czyli nauka odpoczynku przy muzyce

-”Wyrażam siebie za pomocą muzyki”-ćwiczenia arteterapeutyczne z wykorzystaniem rytmu, dźwięku i głosu

Czas trwania: 2-3 godziny lekcyjne


15. Jaką drogą mam iść? – zajęcia profilaktyczne dotyczące sekt i nowych  ruchów religijnych

Czym jest sekta, jakie stosuje mechanizmy? Jak odróżnić sektę od religii?Jakie zagrożenia niosą sekty?

Cele warsztatu:

-uwrażliwienie uczestników na problem występowania sekt w Polsce i zagrożenie jakie niosą

-zapoznanie z różnicami i podobieństwami między religią a sektą

-przedstawienie metod werbowania przez sekty

-wypracowanie zachowań asertywnych

Czas trwania: 3 godziny lekcyjne


Go Top

Używamy plików cookies do celów statystycznych oraz aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu csjk.pl. Jeśli nie blokujesz tych plików, oznacza to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.