SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Szkolenia dla nauczycieli są pomocą w pracy pedagoga. Przygotowane w oparciu o doświadczenie i wiedzę, mają za zadanie uświadomienie występowania niektórych zjawisk, poszerzanie wiedzy oraz budowanie warsztatu skutecznych zachowań przydatnych w pracy nauczyciela.


1.Ciekawa lekcja wychowawcza- propozycje zajęć

Lekcja wychowawcza stanowi wyzwanie dla nauczycieli. Jakie tematy poruszać?Jak prowadzić tę lekcję by była ciekawa i wartościowa?

Cele szkolenia:

-ukazanie możliwości wykorzystania czasu lekcji wychowawczej

-przykłady ćwiczeń i zagadnień wartych poruszenia na zajęciach z Uczniami

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne


2.Wyzwania w relacji nauczyciel-rodzic

Dobre relacje rodziców i nauczycieli to gwarant skutecznego nauczania i wychowania dzieci i młodzieży. Warto zadbać o te relacje.

Cele szkolenia:

– ukazanie różnych postaw Rodziców charakterystycznych w kontakcie rodzic-szkoła

-wypracowanie metod rozmowy, czyli jak mówić by nas słuchano i jak słuchać

-trening asertywności czyli jak komunikować

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne


3.Nauczycielu, bądź coachem dla swoich uczniów. Warsztat coachingowy.

Coaching jest niezwykle skuteczną metodą pomocy drugiemu człowiekowi w osiąganiu celu. Warto znać narzędzia coachingowe pomocne w pracy nauczyciela i wychowawcy.

Cele warsztatu:

-ukazanie wyzwań i możliwości płynących z pracy wychowawcy i nauczyciela

-wyjaśnienie czym jest coaching -pokazanie metod pracy wychowawczej z młodzieżą opartych na coachingu

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne


4.Myśleć pytaniami w pracy z młodzieżą.

A może podejść do edukacji i nauczania inaczej niż dotychczas?Stawianie umiejętnych pytań i tzw.mapa pytań stwarza niesamowite możliwości do pracy z uczniami.

Cele warsztatu:

-ukazanie korzyści zadawania odpowiednich pytań w pracy z młodzieżą

-warsztat konkretnych umiejętności

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna


5.Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych i alkoholu

W kulturze picie alkoholu jest akceptowalne i dopuszczalne. Coraz więcej młodych ludzi sięga po alkohol. Warto wiedzieć jakie skutki może przynieść spożywanie alkoholu.Narkotyki stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Cele szkolenia:

-ukazanie niebezpieczeństw wynikających z sięgania przez młodzież po substancje psychoaktywne oraz alkohol

-zwrócenie uwagi na przyczyny zjawiska

-pokazanie przykładów zachowań mogących świadczyć o występowaniu problemu, czyli na co zwrócić uwagę

-wypracowanie działań profilaktycznych

-mamy problem i co dalej czyli wskazanie sposobów pomocy młodzieży

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna


6.Cyberprzemoc

Internet daje możliwości zdobywania wiedzy, nawiązywania relacji oraz relaksu i zabawy. Warto wiedzieć jakie niebezpieczeństwa kryje nieodpowiedzialne korzystanie z sieci.

Cele szkolenia:

-uświadomienie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z sieci

-wskazanie na przyczyny występowania cyberprzemocy

-wypracowanie konkretnych zachowań profilaktycznych

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna


7.Profilaktyka uzależnień od mediów społecznościowych, Internetu, telefonu.

Fonoholizm to uzależnienie od używania telefonu. Warto wiedzieć jakie zagrożenia niesie za sobą spędzanie zbyt dużo czasu z telefonem.Coraz więcej młodych ludzi spędza więcej niż dwie godziny dziennie na graniu, korzystaniu z internetu czy telefonu.

Cele szkolenia:

-uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z telefonu, mediów społecznościowych oraz Internetu

-wskazanie na przyczyny uzależnienia wśród młodzieży

-wypracowanie konkretnych działań profilaktycznych

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna


8. Nowoczesne metody nauczania. Metody aktywizujące.

Nowocześnie czyli jak? Czy można dziś uczyć interesująco, motywująco, ciekawie?Można!!!

Metody aktywizujące stwarzają niesamowite możliwości w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warto je znać i z nich korzystać.

Cele szkolenia:

-poznanie elementów psychologii oraz neurobiologii związanej z procesem uczenia się

-zdefiniowanie i zróżnicowanie metod aktywizujących

-ukazanie możliwości stosowania metod aktywizujących w procesie nauki

-nauka konkretnych metod

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne


9.Elementy arteterapii w pracy z dziećmi

Arteterapia jest metodą pracy terapeutycznej z wykorzystaniem muzyki, sztuk plastycznych, bajki oraz metod teatralnych. Stwarza niesamowite możliwości pracy z dziećmi, pomaga Młodym wyrazić samego siebie i niezwykle rozwija kreatywność.

Cele szkolenia:

-zdefiniowanie i ukazanie wartości arteterapii jako metody pracy z dziećmi i młodzieżą

-ukazanie sposobów wykorzystania metod arteterapeutycznych

-pokazanie konkretnych ćwiczeń do wykorzystania w pracy nauczyciela

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne


10.Budowanie motywacji u uczniów

Jak zachęcać i motywować do nauki i pracy?Czym jest skuteczna motywacja?Warto znać jej główne zasady i narzędzia by motywować innych i…siebie.

Cele szkolenia:

– skuteczna motywacja -czym jest i jakie efekty daje?

-ukazanie sposobów motywowania uczniów do pracy i nauki

Czas trwania: 1-2 godziny lekcyjne


Go Top

Używamy plików cookies do celów statystycznych oraz aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu csjk.pl. Jeśli nie blokujesz tych plików, oznacza to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.